Pando, en koloni av darrande aspar, är ett av de äldsta kända klonträden. Nya uppskattningar av dess åldersintervall upp till 14 000 år gammal. Det ligger i Utah, USA.