Bränsleceller

Bränskeceller är anordningar som omvandlar brändleta kemiska energi dirrkt till elektrisk energi. Brändlecell har en cerknungsgrad på upp till 93% och använder fossila bränslen som grund Väte som energibärare. 96% framställs med fossilabrändlen men kärnkraft används oxå Elektrolys 4% Bränslecell kan omvandla kemisk energi till elektrisk energi eller som termisk till mekanisk till elektrisk Metanol … Läs mer

Serviceboken

Förenklat kan man säga att en produkt har sämst effektivitet (KPT) i början och i slutet av sin livslängd. Serviceboken är ett verktyg som förbättrar effektiviteten på produkten i början och i slutet av dess livscykel. Vilket leder till att den totala kostnaden (TCO) för produkten blir lägre.

Biologiska kretslopp

Det biologiska eller biokemiska kretsloppet återbygger vårt naturkapital. I enlighet med ett cirkulärekonomiskt tankesätt är det råmaterial vi använder någonting vi lånat från naturen. Slutligen får biomaterialet således återföras till naturen där de grundämnen som varit bundna till materialet återvänder till naturens biokemiska kretslopp, till exempel till kol-, kväve- och fosforkretsloppen. De biokemiska kretsloppen är väldigt långa processer, betydligt längre än en människas livslängd

Nötter till jul

Philipp Weiss odlar nötter. Och vill att det ska odlas mycket mer i Sverige. I städerna, och bland vete och raps. Han berättar om alla nötter som kan odlas här. Och varför vi äter nötter till jul.

Det teknologiska kretsloppet!

Tekniska material kan återvinnas direkt i nyproduktioner eller processeras tillbaka till de ursprungliga råvarorna. Det är däremot extremt viktigt att det tekniska kretsloppet hålls separat från naturen. Om vi inte lyckas med detta kan vi komma att förorena hela biosfären med mikroplaster.