Det teknologiska kretsloppet!

Tekniska material kan återvinnas direkt i nyproduktioner eller processeras tillbaka till de ursprungliga råvarorna. Det är däremot extremt viktigt att det tekniska kretsloppet hålls separat från naturen. Om vi inte lyckas med detta kan vi komma att förorena hela biosfären med mikroplaster.