Varför

Vi har under flera år skapat en biologisk och kemisk obalans i våra ekosystem framförallt för att skapa drägliga levnadsförhållande för alla invånare på den lilla rund boll vi kallar jorden. Det är framförallt biologisk mångfald (biodiversity) och de kemiska cyklerna för kol, fosfor och kväve som är i obalans

CCT är en av våra metoder att bidra till klimatomställningen. Varje träd binder 25kg (10-40kg) Co2 per år, vilket är bra. Vi kommer att ha olika kategorier beroende syftet för trädet. Nedan följer några exempel

  • Binda kol
  • Ge avkastning till humaner
  • Ge avkastning till djurliv
  • Öka biologisk mångfald
  • Öka värdet på spill och skogsråvara
  • Öka förädlingsvärdet på skog
  • Skapa förvaltning av värdekedjor med både förbrukare och återuppbyggare

 

Källa: The Dasgupta review | Dasgupta headlines | Managi och Kumar 2018 | The Economic Case |