Träd

Lista av trädsorterVidesläkten

Videsläktet eller pilsläktet (Salix) är ett släkte i familjen videväxter, och växer som träd, buskar, sly eller örtlika dvärgbuskar. Träden i släktet kallas normalt pilträd, medan de mer buskliknande arterna oftast kallas vide.


Etiketter:
Läs mer »