Bränsleceller

Bränskeceller är anordningar som omvandlar brändleta kemiska energi dirrkt till elektrisk energi.

Brändlecell har en cerknungsgrad på upp till 93% och använder fossila bränslen som grund

Väte som energibärare. 96% framställs med fossilabrändlen men kärnkraft används oxå

Elektrolys 4%

Bränslecell kan omvandla kemisk energi till elektrisk energi eller som termisk till mekanisk till elektrisk

Metanol brändlecell

Använda svartlut och förånga till metanol

Möjligt att recirkulera co2 från atmosfären genom en hydrogenererandevprocess till metanol