Biologiska kretslopp

Det biologiska eller biokemiska kretsloppet återbygger vårt naturkapital. I enlighet med ett cirkulärekonomiskt tankesätt är det råmaterial vi använder någonting vi lånat från naturen. Slutligen får biomaterialet således återföras till naturen där de grundämnen som varit bundna till materialet återvänder till naturens biokemiska kretslopp, till exempel till kol-, kväve- och fosforkretsloppen. De biokemiska kretsloppen är väldigt långa processer, betydligt längre än en människas livslängd

Nötter till jul

Philipp Weiss odlar nötter. Och vill att det ska odlas mycket mer i Sverige. I städerna, och bland vete och raps. Han berättar om alla nötter som kan odlas här. Och varför vi äter nötter till jul.