Naturkapital – biologisk cykel

Bränsleceller

Lars Lindmark | 30 januari 2023 |

Bränskeceller är anordningar som omvandlar brändleta kemiska energi dirrkt till elektrisk energi. Brändlecell har en cerknungsgrad på upp till 93% och använder fossila bränslen som grund Väte som energibärare. 96% framställs med fossilabrändlen men kär…

Läs mer »

Biologiska kretslopp

Lars Lindmark | 22 december 2022 |

Det biologiska eller biokemiska kretsloppet återbygger vårt naturkapital. I enlighet med ett cirkulärekonomiskt tankesätt är det råmaterial vi använder någonting vi lånat från naturen. Slutligen får biomaterialet således återföras till naturen där de grundämnen som varit bundna till materialet återvänder till naturens biokemiska kretslopp, till exempel till kol-, kväve- och fosforkretsloppen. De biokemiska kretsloppen är väldigt långa processer, betydligt längre än en människas livslängd

Läs mer »

Nötter till jul

Lars Lindmark | 22 december 2022 |

Philipp Weiss odlar nötter. Och vill att det ska odlas mycket mer i Sverige. I städerna, och bland vete och raps. Han berättar om alla nötter som kan odlas här. Och varför vi äter nötter till jul.

Läs mer »

Byggt kapital – teknisk cykel

Serviceboken

Lars Lindmark | 23 december 2022 |

Förenklat kan man säga att en produkt har sämst effektivitet (KPT) i början och i slutet av sin livslängd. Serviceboken är ett verktyg som förbättrar effektiviteten på produkten i början och i slutet av dess livscykel. Vilket leder till att den totala kostnaden (TCO) för produkten blir lägre.

Läs mer »

Det teknologiska kretsloppet!

Lars Lindmark | 22 december 2022 |

Tekniska material kan återvinnas direkt i nyproduktioner eller processeras tillbaka till de ursprungliga råvarorna. Det är däremot extremt viktigt att det tekniska kretsloppet hålls separat från naturen. Om vi inte lyckas med detta kan vi komma att förorena hela biosfären med mikroplaster.

Läs mer »