Serviceboken

Förenklat kan man säga att en produkt har sämst effektivitet (KPT) i början och i slutet av sin livslängd. Serviceboken är ett verktyg som förbättrar effektiviteten på produkten i början och i slutet av dess livscykel. Vilket leder till att den totala kostnaden (TCO) för produkten blir lägre.