Serviceboken

Förenklat kan man säga att en produkt har sämst effektivitet (KPT) i början och i slutet av sin livslängd. Serviceboken är ett verktyg som förbättrar effektiviteten på produkten i början och i slutet av dess livscykel. Vilket leder till att den totala kostnaden (TCO) för produkten blir lägre.

Det teknologiska kretsloppet!

Tekniska material kan återvinnas direkt i nyproduktioner eller processeras tillbaka till de ursprungliga råvarorna. Det är däremot extremt viktigt att det tekniska kretsloppet hålls separat från naturen. Om vi inte lyckas med detta kan vi komma att förorena hela biosfären med mikroplaster.